Tools-Chart-Indicators

Wskaźniki Wykresu

Przy pomocy 15 wskaźników wykresu Earnex dla naszych kont z najwyższej półki możesz przenieść swą analizę rynku oraz strategię handlową na zupełnie nowy poziom.

Wskaźniki Wykresu
Przy pomocy tych narzędzi będziesz w stanie rozbijać złożone informacje na mniejsze fragmenty wg ram czasowych, zmian cen i nie tylko. Mogą wybrać monitorowanie i analizowanie wykresów zgodnie ze wskaźnikami, takimi jak ramy czasowe, ruchy cen i inne. nakładanie obrazu, zaznaczanie odręczne czy też okna zagnieżdżone, dzięki czemu widzisz dokładnie te informacje, które są Ci potrzebne do optymalizacji Twojej własnej, indywidualnej strategii handlowej.
Mini Chart mini_chart przeglądaj pdf

Zdefiniuj rozmiar i pozycję wskaźnika Mini Wykresu w obrębie swego głównego wyświetlacza MT4. Umożliwia to ramy czasowe lub ceny dla instrumentów typu 'okien zagnieżdżonych' bez potrzeby przeskakiwania między oknami lub osobnymi wykresami MT4.

Pivot Points mini_chart przeglądaj pdf

Użyj wskaźnika Pivot, aby wyświetlić zamknięcie poprzedniego dnia sesji, a także niskie i wysokie punkty zwrotu (Pivot). Dzięki regulacji obliczeń możesz narysować punkty pivota D1 na wykresie H1, a następnie zmienić obliczenie. Można również nakładać na wykres wiele kopii wskaźnika.

Highs And Lows mini_chart przeglądaj pdf

Nasz wskaźnik szczytów i dołków wyświetla historycznie najniższe i najwyższe poziomy. Dodaj kilka kopii wskaźnika do jednego wykresu, aby wyświetlić różne historyczne poziomy. Możesz wybrać dzienny przedział czasowy tak, aby szczyty i dołki odnosiły się do kluczowych godzin transakcyjnych. Możesz nawet skonfigurować powiadomienie, które pojawi się, jeśli cena przekroczy historyczny najniższy lub najwyższy poziom.

Renko Bars mini_chart przeglądaj pdf

Wskaźnik Słupków Renko nakłada na wykres MT4/5 Słupki Renko, tworząc zdefiniowane przez użytkownika bloki o różnej długości, czasie trwania i zakresach. W przypadku korzystania z MT4, można użyć tego narzędzia do generowania tradycyjnego widoku offline Renko - bloki pozostaną wtedy tej samej wielkości, ale czas trwania na osi X stanie się zmienny.

Chart Group mini_chart przeglądaj pdf

Wskaźnik Grupy Wykresów tworzy połączenie między wykresami, pozwalając Ci zmienić symbol automatycznie na wszystkich połączonych wykresach. Otwórz wykresy M5, M15, H1 i D1. Pozwala Ci to dynamicznie przełączać się między wieloma otwartymi pozycjami - lub instrumentami CFD.

Symbol Info mini_chart przeglądaj pdf

Informacje o Symbolu tworzą przeciągane okno w interfejsie MT4/5 i wyświetlają wartościowe informacje takie, jak dzienna zmiana procentowa, oraz dzienne minima i maksyma w korelacji z obecną ceną instrumentu. Możesz wybrać swoje własne wskaźniki i zaimplementować je dla różnych ram czasowych, a także możesz stosować wiele kopii wskaźników na wykresie MT4/5.

Gravity Gravity przeglądaj pdf

Wskaźnik Gravity określa obszary wsparcia i oporu, a także ostatnich cen, z kolorami zdefiniowanymi przez użytkownika, które pomagają w rozpoznaniu segmentów słabszej i silniejszej aktywności. Wskaźnik ten można użyć w bieżącym interwale czasowym, używając go dla bieżącej aktywności cen lub określonego przedziału czasowego. -

Chart-In-Chart Chart-In-Chart przeglądaj pdf

Wskaźnik Chart-in-Chart wyświetla cenę innego instrumentu CFD jako okno w oknie na głównym aktywnym wykresie. Narzędzie to umożliwia nakładanie wielu okien na wykres, aby wyświetlić jednocześnie wiele instrumentów. Narzędzie umożliwia wyświetlenie ruchów cen waluty lub otwarcie tego samego instrumentu w innym oknie w celu dodania średnich kroczących.

Magnifier Magnifier przeglądaj pdf

Wskaźnik Magnifier umożliwia handlowcom konfigurowanie skalowalnych, łatwych do przeciągania okien na głównych wykresach MT4 / 5. Co więcej, to okno może „powiększyć” poszczególne słupki, skracając w ten sposób ramy czasowe tej sekcji. Innymi słowy, wskaźnik lupy pozwala inwestorom przejść do innego przedziału czasowego bez tworzenia nowego wykresu dla tego samego instrumentu.

Order History Order History przeglądaj pdf

Wskaźnik historii zleceń wyświetla historyczną aktywność handlową w porównaniu z historyczną ceną instrumentu. Tworzy znaczniki wskazujące wyjście i wejście do każdej z historycznych pozycji, a także tworzy zakresy na dole wykresów, które wyświetlają przegląd poprzednich otwartych pozycji - informacje te obejmują symbol na wykresie oraz wszystkie inne rynki.

Freehand Drawing Freehand Drawing przeglądaj pdf

Rysuj bezpośrednio na otwartym wykresie narzędziem Freehand Drawing, przytrzymaj klawisz D, przesuń myszą, to takie proste i wydajne. Jeśli jesteś trenerem, prezenterem, liderem handlowym lub kimkolwiek, kto musi robić notatki w czasie rzeczywistym na swych wykresach, to będzie idealne narzędzie dla Ciebie. Narzędzie jest szczególnie przydatne podczas webinarów na żywo lub rozpowszechniania zrzutów ekranu i plików wykresów wśród ludzi.

Bar Changer Bar Changer przeglądaj pdf

Za pomocą tego narzędzia możesz wygenerować wykres offline w MT4, który wyświetla zmodyfikowany wykres dotyczący aktualnego wskaźnika. Możesz dostosowanie danych słupka, w tym jego przedziału czasowego. Możesz dzięki temu skupić się na kluczowej części dnia, wykluczając niepotrzebne godziny. Umożliwia to handlowcom dostosowywanie dat słupków, takich jak czas słupków i wyświetlanie ceny. Dodatkowo wskaźnik pozwala skupić się na określonej części dnia bez godzin niepotrzebnych.

Keltner Channel Keltner Channel przeglądaj pdf

Obserwuj kanały Keltnera we wskaźniku Keltnera. Ustaw wszystkie standardowe parametry, aby obliczyć kanały Keltnera i zmień typ średniej kroczącej. Wyświetla koperty cenowe zgodnie ze zmiennością określonej pary walutowej lub cen aktywów handlowych w określonym okresie.

Donchian Channel Donchian Channel przeglądaj pdf

Wskaźnik opracowany przez Richarda Donchiana umożliwia przedsiębiorcy identyfikację trendów na podstawie obliczeń trendów śróddziennych. Skonfiguruj wskaźnik w taki sposób, aby powiększyć zakres/procent szczytów-dołków lub mnożnika SD lub ATR. Wyświetl wartości w wyższych ramach czasowych i ustaw powiadomienia, gdy ceny przekraczają szczyty lub dołki Donchiana.

Candle Countdown Candle Countdown przeglądaj pdf

Dowiedz się dokładnie, kiedy dojdziesz do końca słupka dzięki wskaźnikowi Odliczania Świec - użyj go w bieżącym zakresie czasowym wykresu lub zdefiniowanych przez Ciebie ramach czasowych. Skonfiguruj ten wskaźnik, aby sygnalizował zbliżający się koniec słupka.