Tools-calculators

Kalkulatory Handlowe

Szukanie okazji na rynku i dokonywanie świadomych decyzji bywa skomplikowanym zadaniem.

Kalkulatory
Dysponując kalkulatorami Earnex posiadasz właściwe zasoby do rozwiązywania swych potrzeb handlowych. Użyj kalkulatora Fibonacciego, Wartości Transakcji i Korelacji w celu wyliczenia ważnego poziomu wspracia i oporu dla wielu instrumentów.
Kim jesteśmy

Kalkulator Fibonacciego

Przyjmuje się, że poziomy Fibonacciego pomagają określić możliwe poziomy korekcji w cenie pary transakcyjnej. Za kluczowe poziomy uznaje się 38,2%, 50% i 61,8%, gdyż reprezentują one najsilniejsze poziomy wsparcia/oporu. Poziomy dla odpowiadających kierunków w zmianach cen widoczne będą w polach 'Trend wzrostowy' i 'Trend spadkowy'.

Instrukcja obsługi

W odpowiednich polach wpisz najniższą i najwyższą cenę rozważanej zmiany cen i kliknij 'Oblicz'. Kalkulator zwróci oczekiwane poziomy korekcyjne dla tej zmiany.

Kalkulator Wartości Transakcji

Poręczny kalkulator, który pomoże Ci zdecydować, ile konkretnych aktywów kupić i sprzedać, obliczając akceptowany poziom ryzyka.

Instrukcja obsługi

W polu 'Symbol' wybierz swój wymagany instrument. W polu „Ryzyko” wprowadź wielkość ryzykownego kapitału jako procent wielkości konta. Na ekranie „Pips to Stop Loss” wybierz, ile punktów (pipsów) od siebie chcesz umieścić. Dla wymienionych powyżej wartości rekomendowany rozmiar transakcji jest równy 0.05 lotu.

Kalkulator Korelacji

Użyj wykresów, by dostrzec wizualne powiązanie pomiędzy instrumentami i wylicz współczynnik korelacji. Wybierz pomiędzy parami walut i towarami handlowymi, ramami czasowymi i liczbą okresów.

  • słaby (0 do +/- 0.2)
  • niski (od +/-0.2 do 0.4)
  • średni (od +/-0.4 do 0.7)
  • wysoki (od +/-0.7 do 0.9)
  • najmocniejszy (od +/-0.9 do 1)

Konwerter Walut Earnex

Konwerter walut pozwala Ci na konwersję pomiędzy wieloma różnymi walutami. Wystarczy wprowadzić kwotę do konwersji, wybrać swoją walutę oraz walutę, na którą pragniesz dokonać konwersji, oraz kliknąć 'Oblicz' aby dokonać konwersji przy użyciu bieżących kursów rynkowych. Następnie naciśnij „Oblicz”, aby otrzymać wyniki oparte na aktualnych kursach rynkowych.

Kalkulator Depozytu Zabezpieczającego Earnex

Kalkulator depozytu zabezpieczającego pozwala Ci wyliczyć, ile depozytu zabezpieczającego jest wymagane w celu zabezpieczenia pozycji, którą pragniesz otworzyć. Jest to istotne narzędzie pomagające Ci zdecydować, czy powinieneś obniżyć rozmiar lotu, którym handlujesz, lub też zastosowaną dźwignię, tak aby nie przekroczyć swego salda handlowego. Wystarczy podać walutę swego konta, parę walut transakcji, dźwignię i rozmiar obrotu, po czym kliknąć 'Oblicz' w celu ustalenia wymaganego depozytu zabezpieczającego.

Kalkulator Pipsów Earnex

Kalkulator pipsów pozwala Ci wyliczyć wartość pipsów dla każdej pozycji w walucie, w jakiej chcesz handlować, dzięki czemu możesz wydajniej zarządzać swym ryzykiem. Wystarczy podać parę walut transakcji, walutę swego konta i rozmiar obrotu. Na koniec kliknij 'Oblicz' aby określić, ile wart jest każdy pips. Po naciśnięciu „Oblicz” zobaczysz, ile wart jest każdy pips.