Accounts-Professional-Clients

KLIENCI PROFESJONALNI EARNEX

Przekształcamy doświadczenie handlowe w działanie

Możliwość dla Klientów Profesjonalnych pozwala wykwalifikowanym handlowcom na czerpanie różnych korzyści, które wzmacniają ich strategie handlowe.

Handel kontraktami CFD wiąże się ze znaczącym ryzykiem.

professional

Klienci profesjonalni zrzekają się poniższych:

Nie obowiązują Cię ścisłe wymogi dla depozytu zabezpieczającego

Zyskujesz dostęp do zwiększonej dźwigni finansowej

Osobisty menadżer konta dedykowany Tobie

Nadal kwalifikujesz się do wszelkich korzyści i nagród lojalnościowych, takich jak zniżki na opłaty za obroty większego wolumenu (z zastrzeżeniem Zasad i Warunków)

Wydzielone fundusze klientów

Wczesny dostęp do nowych produktów

Klienci profesjonalni zrzekają się poniższych:

balance_protection.svg

Ochrona Przed Saldem Ujemnym

execution.svg

Najlepsze Wykonywanie Zleceń

statement.svg

Sprawozdania Okresowe

*Prosimy zauważyć, że choć Earnex może wciąż zapewniać Ci powyższe zabezpieczenia, w przypadku Klienta Profesjonalnego nie będzie już do tego zobowiązane przepisami.

Kryteria kwalifikacji

Aby zakwalifikować się na Klienta Profesjonalnego, musisz spełnić co najmniej 2 z 3 kryteriów kwalifikacyjnych wyznaczonych przepisami. Przejście do statusu Klienta Profesjonalnego nie powoduje zmiany statusu podatkowego ani żadnych dodatkowych kosztów.

Aby zakwalifikować się na Klienta Profesjonalnego, musisz spełnić dwa z trzech poniższych kryteriów:

Wielkość i wolumen obrotu

1) Twoja historia handlowa za ostatni rok dowodzi, że dokonałeś transakcji średnio 10 razy w każdym kwartale na kontraktach CFD, spread bets lub Forex o znacznej wielkości *
*Za transakcje znacznego rozmiaru uznawane są takie, które mają wartość nominalną 10000 funtów dla akcji i 50000 funtów dla forex, indeksów i towarów handlowych, lub równowartość w walucie lokalnej.

Rozmiar portfela inwestycyjnego

2) Rozmiar Twojego portfela instrumentów finansowych* powinien przekraczać 500000 EUR lub równowartość w Twojej walucie lokalnej.
Akceptowane przykłady oszczędności i inwestycji: oszczędności w gotówce, portfel akcji, akcje i udziały ISA, konta handlowe, fundusze wspólnego inwestowania, SIPP (poza instrumentami niefinansowymi)

Doświadczenie zawodowe

3) Doświadczenie zawodowe w sektorze finansowym przez co najmniej rok, na stanowisku wymagającym znajomości przewidywanych transakcji lub usług, tj. Handel lewarowany, handel CFD, spread betting lub forex.

Aby zostać Klientem Profesjonalnym, prosimy o kontakt ze swoim menadżerem konta lub zespołem Konta Earnex.